Geplaatst op 24 juli 2019 12:50

Huisregels

Onderstaande regels gelden tijdens Muziekfeest Het Goede Leven

Toegang
Om toegang te krijgen tot Muziekfeest Het Goede Leven dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.
Het is verboden het evenement onder invloed van drugs en/of teveel drank te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang geweigerd worden.

Opvolgen aanwijzingen en instructies
Aanwijzingen en instructies van het (beveiliging)medewerkers dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.

Toegangscontrole
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door de (beveiliging)medewerkers. Hier dien je aan mee te werken. Het volledig weigeren van de controle heeft als gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden.

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, voor- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend.
Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein.

Gedrag
Het is niet toegestaan om te stelen, vernielen of geweld te gebruiken. Daarnaast wordt agressief gedrag, discriminatie, ongewenste intimiteiten, grof taalgebruik en gedrag dat werk van onze (beveiliging)medewerkers hindert, niet getolereerd.

Roken
Roken is enkel toegestaan in de rokersruimte. Op alle andere ruimtes geldt een algeheel rookverbod.